Televisieuitzending Lyme-diagnostiek

De Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) heeft met verbazing kennis genomen van in recente televisieuitzendingen van NOS (Nieuwsuur) en NTR (Kennis van Zaken) gedane uitspraken over de betrouwbaarheid van in Nederland uitgevoerde diagnostiek naar de ziekte van Lyme. Volgens deze programma’s zijn er problemen met de bloedtesten. De testen die de ziekte van Lyme moeten aantonen zouden niet optimaal presteren en onderling verschillen.  

De NVMM stelt vast dat hierdoor onnodige onrust kan ontstaan bij patiënten die dergelijk onderzoek hebben ondergaan of nog nodig hebben. 

Er is geen reden te twijfelen aan de hoge kwaliteit van de in Nederlandse ziekenhuizen uitgevoerde onderzoeken naar deze aandoening. De laboratoria voeren zorgvuldige kwaliteitscontroles uit. Het feit dat er een aantal verschillende testen wordt toegepast is in het geheel niet uitzonderlijk en geen reden tot zorg over de resultaten. Laboratoria passen de testen toe die in hun situatie het beste voldoen.

De in deze laboratoria werkzame specialisten (artsen-microbioloog) zijn voor de uitvoering van deze testen verantwoordelijk. Zij zijn deskundig in het beoordelen en interpreteren van deze testen. 

Van belang is tevens dat de biologisch bepaalde beperkingen die gelden bij het aantonen van de ziekte van Lyme in de vroegste stadia niet verward moeten worden met de discussie over het aantonen van latere chronische vormen van de infectie.

De NVMM stelt vast dat ongefundeerde kritische uitingen over de diagnostiek en daardoor veroorzaakte twijfel vaak samengaan met specifieke belangen, om bepaalde testen op commerciële basis aan te bieden. De NVMM acht dit een zorgelijke ontwikkeling.