De geïntegreerde taakset van de arts-microbioloog.
Dit stuk is het resultaat van inbreng vanuit en discussies in verschillende bijeenkomsten, de algemene ledenvergadering en individuele leden van de NVMM.
U kunt het inzien en downloaden door hier te klikken.

Recente berichten

NVMM standpunt WIP

De Stichting WIP is uniek in Europa (en de wereld). De richtlijnen van de WIP hebben er toe bijgedragen dan Nederland koploper is op gebied van infectiepreventie en nog steeds zeer lage aantallen infecties met resistente micro-organismen heeft. Het is de stellige mening van de NVMM dat de Stichting WIP een onmisbaar goed is voor de Nederlandse gezondheidszorg.

Lees verder ››

WIP publiceert richtlijn BRMO voor verpleeghuizen en woonzorgcentra

De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft de richtlijn Bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) voor de verpleeghuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen voor ouderen gepubliceerd op haar website (

Lees verder ››