Zorgnetwerken en AMR

Antibiotica worden toegepast om bacteriële infecties te behandelen en te voorkomen. Het zijn een van de belangrijkste groepen van geneesmiddelen. Mede dankzij de beschikbaarheid van werkzame antibiotica is de leeftijdsverwachting sterk toegenomen en zijn complexe behandelingen veilig uit te voeren. Al snel na de ontdekking van antibiotica in de eerste helft van de vorige eeuw werd duidelijk dat bacteriën ongevoeligheid konden ontwikkelen tegen antibiotica. Deze zogenaamde resistentie neemt de laatste decennia sterk toe terwijl de ontwikkeling van nieuwe middelen volledig stagneert. Hierdoor worden we beperkt in de behandelingsmogelijkheden en dreigt een terugkeer naar het pre-antibiotische tijdperk.

In juni 2015 heeft de minister van VWS een meerjarenagenda ABR vastgesteld. Met partijen in de zorg is zij overeengekomen dat heldere afspraken nodig zijn om de effecten van antibioticaresistentie op ziektelast en sterfte te voorkomen.
Deze agenda richt zich nadrukkelijk op het bevorderen en realiseren van meer samenhang tussen de publieke gezondheidszorg, de eerste lijn, de tweede lijn en de langdurige zorg. Een van de speerpunten in deze agenda is het organiseren en samenwerken in de keten binnen de regio. Van oudsher wordt de bestrijding binnen zorginstellingen opgepakt en dat is een goede zaak. Echter, bij toenemende transmissie en introductie van resistente micro-organismen is er de noodzaak van samenwerking tussen schakels in de zorgketen. Om tot een breed gedragen aanpak te komen is het van belang dat de bestaande initiatieven voor samenwerking binnen de zorgsector verder uitgebouwd worden en daarmee de basis vormt voor de verdere doorontwikkeling in de komende jaren.

In Nederland zijn tien regio's bezig met het opzetten van een regionaal netwerk.

Regio  Globale indeling Contactpersoon NVMM 
Noord Groningen, Friesland, Drenthe     Alex Friedrich
Noord-Oost Overijssel Gijs Ruijs
Oost Gelderland Heiman Wertheim
Centrum-Zuid    Noord-Brabant Jan Kluytmans
Zuid-Oost Limburg Paul Savelkoul
Centrum     Utrecht Marc Bonten
Amsterdam AMC, OLVG Menno de Jong 
Amsterdam VUmc, Haarlem Christina Vandenbroucke 
Centrum-West Leiden/Den Haag Louis Kroes
Zuid-West Rotterdam, Dordrecht Greet Vos
 
NVMM-themabijeenkomsten zorgregio's
Er zijn in 2016 en 2017 vier themabijeenkomsten gehouden
1) Gegevens en privacy
2) Verpleeghuizen
3) Uitbraken
4) Bestuurlijke structuur
U vindt de gehouden presentaties hier


Kamerbrieven Minister Schippers

De Minister heeft verschillende brieven over de aanpak antibioticaresistentie aan de Kamer gestuurd: op 24 juni 2015, op 7 juli 2016, op 24 februari 2017 en op 26 april 2018.


Visiedocument NL CRE-groen
Dit document is vastgesteld in de ALV van de NVMM op 19 november 2015.