Richtlijnen

De NVMM maakt richtlijnen op het gebied van het medisch handelen van de medisch microbiologische beroepsgroepen.

De NVMM werkt mee aan richtlijnen van andere wetenschappelijke verenigingen, huisartsen, de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB), Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI), Werkgroep Infectiepreventie (WIP) en andere beroepsgroepen.

Vrijwel alle medisch specialistische richtlijnen vindt u in de Richtlijnendatabase van de Federatie Medisch Specialisten.