Nieuws

Commentaarfase richtlijn Microbiële typering

29-3-2017

De commentaarfase voor de conceptrichtlijn “Microbiële typering in het kader van bestrijding van verspreiding van micro-organismen”, is met 5 weken verlengd.

Lees meer

Necrotiserende weke delen infectie

27-3-2017

Namens het Kennisinstituut van de Federatie van Medisch Specialisten wordt u uitgenodigd tot becommentariëring van de conceptrichtlijn Necrotiserende weke delen infectie.

Lees meer