Nieuws

Verzoek commentaar indicator S. aureus bacteriemie

26-10-2017

Voor de Basisset indicatoren ziekenhuizen heeft de NVMM een indicator ontwikkeld m.b.t. S. aureus bacteriemie. Artsen-microbioloog wordt vriendelijk verzocht deze indicator te becommentariëren.

Lees meer