Nieuws

Necrotiserende weke delen infectie

27-3-2017

Namens het Kennisinstituut van de Federatie van Medisch Specialisten wordt u uitgenodigd tot becommentariëring van de conceptrichtlijn Necrotiserende weke delen infectie.

Lees meer