Aanmelding WMDI meeting

Aanmelden voor de WMDI/NWKV bijeenkomst op dinsdag 6 juni 2017 in Vergadercentum Vredenburg te Utrecht. 

Het middagprogramma staat in het teken van "NGS in de virologie".
Het WMDI-bestuur hecht er belang aan dat zoveel mogelijk laboratoria actief participeren in het gedeelte "labgebonden problematiek" van de WMDI-bijeenkomsten. Hierbij aan een ieder de oproep om tijdens de volgende bijeenkomst hieraan een actieve bijdrage te leveren.