Indicatoren

Indicatoren geven de mogelijkheid om kwaliteitsaspecten te toetsen, bijv. door IGJ.
De NVMM neemt deel in het overleg ‘Diagnostisch proces’, dat periodiek gehouden wordt met IGJ, NVKC, NV Pathologie, NV Klinische Fysica, NV Radiologie en NV Klinische Genetica.

Binnen de Commissie Kwaliteitsbevordering is een werkgroep Indicatoren die dit behartigt, in overleg met het bestuurslid met beroepsbelangen arts-microbioloog in portefeuille.

Deze indicatoren worden opgesteld ten behoeve van de Basisset Indicatoren Ziekenhuizen

Indicatoren in ontwikkeling
1) S. aureus bacteriemie (vanuit de richtlijnwerkgroep; gereed januari 2018)
2) Registratie consult in EPD (onderzoeksfase)
3) Indicator infectiepreventie (onderzoeksfase)
4) Sepsis (initiatiefnemer NIV; gereed januari 2018)