Arts–microbioloog voor de ABR Zorgnetwerken in Noord-Holland en Flevoland (28-32 uur)

Instelling: -

Plaats: -

Datum plaatsing: 18-11-2019

Reageren voor: 31-12-2019

Functieomschrijving

De Minister van Volksgezondheid heeft in 2016 het initiatief genomen tot een landelijk actieplan antibioticaresistentie (ABR). Voor de uitvoering ervan heeft de VWS-minister in het vorige kabinet de opdracht gegeven om landelijk 10 regionale zorgnetwerken te ontwikkelen. In de provincies Noord-Holland en Flevoland gaat het om 2 zorgnetwerken: Noord-Holland West en Noord-Holland Oost/Flevoland. Voor deze ABR- zorgnetwerken zijn we op zoek naar een arts-microbioloog die 28-32 uur in de week inzetbaar is voor de opbouw van de 2 ABR-zorgnetwerken. (www.abrzorgnetwerknhfl.nl). De beoogde start is z.s.m.

Functieomschrijving

Als arts-microbioloog ben je lid van het regionale coördinatieteam (RCT) van het ABR-zorgnetwerk. Het RCT is ingesteld om te werken aan de totstandkoming van een samenwerkingsverband tussen zorgpartners gericht op preventie en terugdringen van ABR. Het regionale coördinatieteam initieert, informeert, coördineert, ondersteunt, adviseert en stemt af met (zorg)partijen, zowel binnen als buiten het zorgnetwerk. De arts-microbioloog heeft intensief contact met de artsen microbiologie in de regio (die tweemaandelijks voor overleg over ABR-thema’s bij elkaar komen).

De arts-microbioloog draagt bij aan onder meer:

- Het stimuleren en harmoniseren van beleid m.b.t. antimicrobieel stewardship.

- Het opstellen en toepassen van transmurale afspraken m.b.t. ABR.

- Het harmoniseren van beleid voor detectie van BRMO, de communicatie en de rapportage daarover.

- Het afstemmen van de bestrijdingsmaatregelen tussen de diverse zorginstellingen en de zorgverleners.

- De bewaking van een effectieve bestrijding van uitbraken in zorginstellingen.

- Het jaarlijks reviseren van een regionaal risicoprofiel, regionaal beheersplan en regionaal nascholingsplan.

Functie-eisen

De functie-eisen

Een afgeronde opleiding tot arts-microbioloog of in laatste fase van opleiding daartoe. Daarnaast heb je goede communicatieve en sociale vaardigheden, ben je een echte netwerker en beschik je over bestuurlijke sensitiviteit.

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangesteld als arts-microbioloog tot 1 mei 2021. Bij voorkeur wordt gewerkt met detachering vanuit de werkgever.

Contactgegevens

Stuur je motivatiebrief met CV naar aolyhoek@ggdhn.nl.

Meer informatie

Als je aanvullende vragen hebt, of je belangstelling kenbaar wilt maken kan je mailen naar Maarten Scholing, arts microbioloog en RCT-lid, mscholing@olvg.nl, of naar Ad Olijhoek, netwerkcoördinator ABR-zorgnetwerken Noord-Holland/Flevoland, aolyhoek@ggdhn.nl.