Arts-microbioloog in dienst van het MSB (0,8 FTE)

Instelling: Zuyderland

Plaats: Sittard - Geleen

Datum plaatsing: 6-2-2023

Reageren voor: 1-7-2023

Functieomschrijving

Zuyderland Medisch Centrum is een van de Samenwerkende Topklinische opleidings-Ziekenhuizen (STZ). STZ-ziekenhuizen onderscheiden zich door steeds de voorhoede positie te kiezen met patiënt-gericht wetenschappelijk onderzoek, topklinische zorg en opleiding. Zij richten zich hierbij op de volgende kernthema's: innovatie, medisch leiderschap en transitie van de zorg.

Zuyderland Medisch Centrum is een topklinisch ziekenhuis en één van de grootste algemene ziekenhuizen van Nederland. Het ziekenhuis heeft een locatie in Sittard-Geleen en een locatie in Heerlen. Aanvullende informatie over het ziekenhuis en kerncijfers is te vinden op https://www.zuyderland.nl/zuyderland/over-zuyderland/.
Recent is een schitterend nieuw laboratorium gebouwd als hoofdlocatie, gesitueerd in Sittard-Geleen, en er is een cito-lab op locatie Heerlen.

De vakgroep

De vakgroep Medische Microbiologie & Infectiepreventie zoekt, bij voorkeur per 1 juni 2023, een arts-microbioloog. De vakgroep Medische Microbiologie & Infectiepreventie bestaat uit 6 artsen-microbioloog en 1 medisch immunoloog (deeltijd). De vakgroep verricht medisch microbiologische onderzoeken voor beide ziekenhuislocaties, huisartsen in de regio’s Westelijke en Oostelijke mijnstreek, omliggende care centra en verloskundigen. De vakgroep levert een actieve bijdrage aan multi-disciplinair overleg, diagnostisch toetsingsoverleg en verleent individuele adviezen betreffende patiëntenzorg.

 

Over Zuyderland Medisch Specialistisch Bedrijf

Binnen het Medisch Specialistisch Bedrijf Zuyderland zijn vrijgevestigd medisch specialisten en medisch specialisten in loondienst van Zuyderland Medisch Centrum, respectievelijk het MSB verenigd. De circa 400 medisch specialisten hebben zich samengevoegd in vakgroepen. Zuyderland is als één van de 27 Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) landelijk koploper met 13 erkende topklinische functies en sedert 2003 NIAZ-geaccrediteerd.

Functie-eisen

Wij zoeken een enthousiaste allround arts-microbioloog. Je bent communicatief vaardig en bevlogen voor je vak, maar je kunt ook relativeren en humor waarderen. Wij nodigen zowel geregistreerde artsen-microbioloog als AIOS in het laatste jaar van hun opleiding uit te solliciteren naar deze functie.

Wij horen graag van jou welk deelgebied binnen de medische microbiologie jouw grootste interesse heeft.

 

Arbeidsvoorwaarden

In verband met pensionering van een van de vakgroepleden ontstaat een vacature voor een arts-microbioloog voor 0.8 FTE (aanvankelijk) in dienst van het MSB, waarbij het de intentie van de vakgroep is om, bij wederzijdse tevredenheid, toetreding tot de vrijgevestigde vakgroep op termijn te bewerkstelligen. De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan met het Medisch Specialistisch Bedrijf Zuyderland. Werkzaamheden in avond, nacht en weekenden zijn onderdeel van de aanstelling. Salariëring vindt plaats conform de AMS-regeling.

 

Contactgegevens

Schriftelijke sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae, kunnen gestuurd worden naar het bestuur Medisch Specialistisch Bedrijf Zuyderland, Postbus 5500, 6130 MB Sittard of per mail via msb-recruitment@zuyderland.nl.

 

Meer informatie

Informatie kan worden ingewonnen bij Mevr. Dr. E. De Brauwer, voorzitter van de vakgroep of één van de andere vakgroepleden via 088-45 91721.

 

Meer weten?

Het online screenen, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Voor de meeste functies binnen Zuyderland wordt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) gevraagd. Voorafgaande aan een indiensttreding zal hierover nadere informatie worden verstrekt.