Arts-microbioloog 0.8 – 1.0 Fte

Instelling: UMC Utrecht

Plaats: Utrecht

Datum plaatsing: 23-12-2021

Reageren voor: 15-1-2022

Functieomschrijving

Samenvatting
Wij zoeken een klinisch georiënteerde arts-microbioloog met aandachtsgebied virologie inclusief infectieziektenserologie of de ambitie om zich op deze gebieden te specialiseren. Je hebt affiniteit met de patiëntenpopulatie van het UMC Utrecht, Wilhelmina Kinderziekenhuis en Prinses Máxima Centrum. Belangstelling voor infectiepreventie is een pre.

Functieomschrijving
Je bent een bij voorkeur gepromoveerde arts-microbioloog gespecialiseerd in de klinische virologie en infectieziektenserologie of met de wens om je daarin te specialiseren. Je beschikt over goede contactuele eigenschappen. Verder ben je flexibel, gedreven en kan je goed samenwerken met collega’s binnen en buiten de afdeling. Je hebt affiniteit met het ontwikkelen van nieuwe diagnostiek en hebt een sterke oriëntatie op klinische dienstverlening. Belangstelling voor infectiepreventie is belangrijk. Je bent geïnteresseerd in onderzoek en draagt dit graag uit. De precieze taakinvulling zal in onderling overleg worden vastgesteld.

Afdelingsinformatie

De afdeling MMB is verantwoordelijk voor patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs op het gebied van preventie, diagnostiek en behandeling van infectieziekten in het UMC Utrecht en daarbuiten. De afdeling MMB heeft als doel om hierin een onmisbare partner te zijn en werkt voortdurend aan vooruitstrevende patiëntgerichte oplossingen. Het diagnostisch laboratorium biedt daarom een uitgebreid pakket op het gebied van de bacteriologie, virologie, infectieserologie, mycologie en parasitologie.

Tijdens de COVID pandemie heeft de afdeling een leidende rol genomen in de aanpak van de pandemie door een belangrijke bijdrage te leveren aan de directe zorg voor COVID patiënten in het ziekenhuis en het opzetten en uitbreiden van COVID diagnostiek voor de publieke gezondheidszorg in de regio. Veel van de wetenschappelijke en sociale activiteiten zijn afdeling-breed om de wisselwerking tussen research en kliniek te faciliteren.

De afdeling is een gespecialiseerde afdeling met een duidelijk herkenbaar en onderscheidend academisch profiel. De afgelopen jaren is de moleculaire diagnostiek sterk uitgebreid. Naast bacteriële en virale identificatie ligt hier de nadruk op mycologie en sequencing technieken. De afdeling participeert in het Regionale Zorgnetwerk Utrecht en wordt gezien als landelijk toonaangevend op het gebied van infectiepreventie. De afdeling verzorgt opleidingen op het gebied van infectiepreventie, infectieziekten en medische microbiologie. De pandemie brengt het werkveld van de medische microbiologie volop in beweging. De afdeling MMB heeft laten zien een wendbare en efficiënte organisatie te zijn die snel inspeelt op veranderingen en gericht is op haar omgeving.

De afdeling Medische Microbiologie (MMB) is samen met de afdelingen Apotheek, Center for Molecular Medicine, Center for Translational Immunology, Centraal Diagnostisch Laboratorium, Genetica en Pathologie onderdeel van de divisie Laboratoria, Apotheek en Biomedische Genetica (LAB). Er werken ruim 300 medewerkers bij de afdeling MMB verdeeld over de aandachtsgebieden Patiëntenzorg, Infectiepreventie, Research & Onderwijs.

Functie-eisen

Je bent als arts-microbioloog ingeschreven in het specialistenregister. Je bent bij voorkeur gepromoveerd of hebt een promotie in het vooruitzicht.

  • Je verzorgt als arts-microbioloog de medische microbiologische zorg op het gebied van de klinische virologie inclusief infectieziektenserologie in zijn volledige omvang voor de patiënten van het UMC Utrecht, Wilhelmina Kinderziekenhuis, Prinses Máxima Centrum en Centraal Militair Hospitaal.
  • Je wordt onderdeel van de medische staf van de afdeling Medische Microbiologie van het UMC Utrecht en speelt hierin een actieve rol. De staf bestaat uit 18 artsen-microbioloog met de aandachtsgebieden bacteriologie, virologie, infectiepreventie en/of eerstelijnsgeneeskunde en vijf medisch moleculair microbiologen. Drie artsen-microbioloog en drie MMMers zijn gespecialiseerd in de virologie. De vier stafleden met aandachtsgebied eerstelijnsgeneeskunde zijn gedetacheerd naar het Saltro/Unilabs BV huisartsenlaboratorium. 
  • Je speelt op dagelijkse basis een pro-actieve rol in de kennisoverdracht richting arts-assistenten en medisch specialisten, door middel van het geven van supervisie, nascholingen en publicaties van wetenschappelijke artikelen.
  • Je bent geïnteresseerd in de immuun gecompromitteerde (hematologie, HIV, transplantatiegeneeskunde) patiënten populatie van onze ziekenhuizen.
  • Je hebt affiniteit met het geven van onderwijs aan studenten, deskundigen infectiepreventie in opleiding, arts-assistenten, medisch specialisten en medewerkers van het laboratorium.
  • Je werkt samen met de medewerkers van het diagnostisch laboratorium en de deskundigen infectiepreventie.
  • Je bent actief betrokken bij het ondersteunen en opzetten wetenschappelijk onderzoek en innovaties.

Je bent voor de wetenschappelijke aspecten ingebed in de academische afdeling medische microbiologie en participeert daarin actief in wetenschappelijke besprekingen.

Arbeidsvoorwaarden

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor de aanstelling. Het betreft een aanstelling voor één jaar. Het salaris is afhankelijk van kennis, opleiding en ervaring volgens CAO-UMC (schaal UMS) met een werkweek van 48 uur.

Contactgegevens

Wij nodigen u uit om te reageren voor vrijdag 14 januari 2022.

Uw sollicitatie kunt u opsturen t.a.v. Dr. Florine Frakking.Emailadres: secretariaatalgemeenmmb@umcutrecht.nl

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Dr. Florine Frakking, Medisch Hoofd Zorg Medische Microbiologie, 088 – 7557639.