Vacature bestuurslid Federatie Medisch Specialisten

6-6-2019

De laatste benoemingstermijn van Huib Cense als bestuurslid van de Federatie Medisch Specialisten, waarbij hij tevens fungeert als voorzitter van de Raad Kwaliteit, loopt 31 december 2019 af. In verband met de termijnen die bij benoemingen in acht moeten worden genomen en de zorgvuldigheid die het bestuur wil betrachten, wenst het bestuur de procedure voor het werven van een bestuurslid, tevens fungerend als voorzitter Raad Kwaliteit, tijdig te starten. Benoeming zal plaatsvinden door de Algemene Vergadering in december 2019 met als ingangsdatum 1 januari 2020.

Reageren kan uiterlijk tot en met 30 augustus 2019. De benoeming vindt plaats door de Algemene Vergadering in december 2019 met ingangsdatum 1 januari 2020. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met mij of Bart Heesen, via 06 20247601. De volledige advertentietekst inclusief profielschets is te vinden op www.demedischspecialist.nl/vacatures. Uiteraard zal vertrouwelijk met een kandidaatstelling worden omgegaan.

Selectiecommissie

Selectie van kandidaten zal conform de statuten plaatsvinden door een selectiecommissie, bestaande uit drie bestuursleden van de Federatie en drie leden van de betreffende Raad.

Terug naar overzicht