Urgente onderzoeksvragen in Kennisagenda COVID-19

19-7-2021

De Federatie Medisch Specialisten heeft met input van onder andere de NVMM een herziene versie gepubliceerd van de Kennisagenda COVID-19 met de meest urgente onderzoeksvragen op het gebied van infectiepreventie, diagnostiek, prognose, pathogenese, behandeling en nazorg. 

Van de top 10 COVID-19 kennishiaten die in januari 2021 zijn vastgelegd, wordt het merendeel momenteel uitgewerkt tot subsidievoorstellen. Het is de bedoeling dat deze studies na de zomer opgestart worden. Door de snelheid van ontwikkelingen rondom deze pandemie en urgentie van de vragen, is er in februari 2021 direct gestart met een update van de kennisagenda.

 • Wat is de bijdrage van gevaccineerden aan de transmissie van SARS-CoV-2 en wat zijn de determinanten voor vatbaarheid voor SARS-CoV-2 onder gevaccineerden (o.a. virus varianten, mucosale immuniteit, vaccin type)?
 • Welke interventies dragen bij aan het verlagen van de infectiepercentages in lagere sociaaleconomische groepen en etnische minderheidsgroepen?
 • Hoe groot is het effect van afnemende immuniteit (waning immunity) in de populatie op de epidemiologie van SARSCoV-2 en andere endemische respiratoire virussen zoals bijvoorbeeld influenza en RSV?
 • Wat is het pathofysiologisch mechanisme achter Multisysteem inflammatoir syndroom (MIS-C) bij kinderen/jong volwassenen op de IC na COVID-19, ter onderbouwing van behandelbeslissingen?
 • Wat is de meest optimale vorm, timing en dosis van steroïd behandeling gericht op verbeteren van morbiditeit en mortaliteit van in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten?
 • Wat is de optimale beademingsstrategie bij COVID-19, in het bijzonder niveau van PEEP en moment van switchen naar pressure support, bij invasief beademde patiënten met COVID-19?
 • Is het mogelijk om met high-flow oxygen therapy of non-invasieve beademing invasieve mechanische beademing te voorkomen bij patiënten met COVID-19 die zijn opgenomen in het ziekenhuis?
 • Is de incidentie van trombo-embolische en cardiovasculaire uitkomsten verhoogd in de jaren na COVID-19?
 • Wat zijn de ontbrekende/voorspellende risicofactoren ten aanzien van functioneel herstel bij COVID patiënten?
 • Wat is de meerwaarde van interventies gericht op herstel post-COVID?
 • Verbeteren de uitkomsten na een SARS-CoV-2 infectie door opportunistische infecties (Aspergillus, HSV en CMV) van patiënten opgenomen op de IC te behandelen?

 

 

Terug naar overzicht