Update leidraad medicamenteuze behandeling voor patiënten met COVID-19 beschikbaar (06-10-2021)

7-10-2021

Op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten is de SWAB-FMS Leidraad 'Medicamenteuze behandeling voor patiënten met COVID-19 (infectie met SARS–CoV-2)' geactualiseerd. 
Het 
hoofdstuk 4.1.5 monoklonale antistoffen is aangepast. Daarnaast is sarilumab in de hoofdstukken 233.14.2.2.1 van het advies opgenomen.    

Zoals eerder blijft goede 'supportive care' bij deze patiënten nog steeds van groot belang. Behandelaren dienen kennis te nemen van de nuances en beperkingen van het advies.
Klik hier om de volledige leidraad in te zien (verversen van de webpagina voor gebruik wordt aanbevolen).

Terug naar overzicht