Taskforce Serologie: validatierapporten 16 juni 2020

18-6-2020

Op verzoek van de Taskforce serologie, onderdeel van de Landelijke Coördinatiestructuur Testcapaciteit (LCT), worden de volgende rapporten met u gedeeld:


De beschreven data is afkomstig van totaal 39 laboratoria in Nederland. Hoofdstuk 1 beschrijft de achtergrond van antilichaam testen voor een breder publiek, inhoudsdeskundigen wordt geadviseerd te starten bij hoofdstuk 2. 

Omdat het de bedoeling is dat de rapportage steeds wordt geüpdatete als nieuwe data vanuit laboratoria gedeeld wordt, heeft de Taskforce serologie uw hulp nodig.

Bent u van plan om serologische testen voor SARS-CoV-2 te gaan valideren, bent u daar al mee bezig of heeft u dit al afgerond, zou u dit willen delen met de werkgroep serologie door te mailen met taskforce.serologie@rivm.nl? Alvast hartelijk dank!

Terug naar overzicht