Taskforce Serologie: sneltesten serologie status en validatie resultaten 19 mei

23-5-2020

Op verzoek van de Taskforce serologie, onderdeel van de Landelijke Coördinatiestructuur Testcapaciteit (LCT), wordt de rapportage “Status validatie van point-of-care serologie testen voor diagnostiek van SARS-CoV-2 ; overwegingen voor gebruik”, versie 19 mei 2020 met u gedeeld (hier). De beschreven data is afkomstig van 15 laboratoria in Nederland. Hoofdstuk 1 beschrijft de achtergrond van antilichaam testen voor een breder publiek, inhoudsdeskundigen wordt geadviseerd te starten bij hoofdstuk 2. 

Omdat het de bedoeling is dat de rapportage steeds wordt geüpdatete als nieuwe data vanuit laboratoria gedeeld wordt, heeft de Taskforce serologie uw hulp nodig.

Bent u van plan om serologische testen voor SARS-CoV-2 te gaan valideren, bent u daar al mee bezig of heeft u dit al afgerond, zou u dit willen delen met de werkgroep serologie door te mailen met taskforce.serologie@rivm.nl? Alvast hartelijk dank!

 

Terug naar overzicht