Status validatie SARS-CoVC-2 antigeen sneltesten - 15 april 2021

15-4-2021

De validatie resultaten van antigeensneltesten voor SARS-CoV-2 gegenereerd door MML’s worden sinds september 2020 verzameld en beschreven in een samenvattend verslag. Dit verslag is tot nu toe ca. wekelijks bijgewerkt en gedeeld met het ministerie van VWS en de werkgroep antigeen testen (onderdeel van het LCT) en met u, zie hier.

Gezien de fase van de pandemie en de implementatie van antigeen sneltesten zal de frequentie van updates verlaagd worden en afhankelijk zijn van de hoeveelheid data die aangeleverd wordt. Bekeken zal worden hoe, hoe lang en met welke frequentie deze rapportages nog opgeleverd zullen worden.

Validatiedata kunt u blijven delen door het u per mail gestuurde formulier (Validatie_sneltesten_V4.xlsx) te mailen naar COVID-19.testen@rivm.nl.

Terug naar overzicht