Status validatie SARS-CoV-2 antigeen sneltesten, 11 januari 2021

12-1-2021

Wekelijks wordt er een uitvraag gedaan om de status en eventuele resultaten van validatie van antigeen sneltesten voor SARS-CoV-2 door te geven aan het RIVM. De resultaten worden verzameld en beschreven in een samenvattend verslag. Dit verslag wordt gedeeld met het ministerie van VWS en de werkgroep antigeen testen (onderdeel van het LCT) en willen we ook graag met u delen. 

Dit verslag over validatie van antigeen sneltesten zal steeds worden geüpdatet als nieuwe data vanuit laboratoria gedeeld wordt. Bent u van plan om antigeen sneltesten voor SARS-CoV-2 te gaan valideren, bent u daar al mee bezig of heeft u dit al afgerond, dan willen we u vragen dit te delen met door dit formulier (Validatie_sneltesten_V4.xlsx) te mailen naar COVID-19.testen@rivm.nl, als u dat nog niet gedaan heeft.

 

Terug naar overzicht