Revisies LCI-richtlijnen diagnostiek

16-4-2018

Geachte NVMM-leden,

Hierbij treft u concepten van het diagnostiekgedeelte van de LCI-richtlijnen Cholera (Saara Vainio), Orf (Jean-Luc Murk), Kinkhoest (Joop Schellekens) en Ziekte van Pfeiffer (Janet Rahamat). De richtlijnen betreffen revisies.

LCI-richtlijnen komen tot stand op initiatief en onder redactie van de LOI (Landelijk Overleg Infectieziektebestrijding)–Redactieraad, met medewerking o.a. van de NVMM, via de WOGIZ (Werkgroep Openbare Gezondheidszorg en Infectieziekten). Bij het beoordelen van de diagnostiekparagraaf is het van belang de doelgroep van de richtlijnen, nl. artsen en verpleegkundigen infectieziektebestrijding van de GGD, voor ogen te houden; de paragraaf moet dus voor hen relevante informatie bevatten en een idee geven wat ze van hun lokale medisch microbiologisch laboratorium kunnen verwachten op diagnostiekgebied. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat in deze paragraaf uitgebreid op alle ins en outs van de diagnostiek wordt ingegaan.

Wij hebben inmiddels goede ervaring opgedaan met deze wijze van optimaliseren van de LCI-richtlijnen. Uw reactie wordt daarom zeer op prijs gesteld. Deze kunt u tot maandag 14 mei 2018 sturen naar inge.van.den.bosch@rivm.nl

Met vriendelijke groet, namens de subcommissie Diagnostiek,

Mischa Jager
Paul Oostvogel
Daan Notermans
Ewout Fanoy
Rob van Kessel
Saara Vainio
Ascelijn Reuland

Terug naar overzicht