Publicatie RL Behandeling Influenza

19-10-2021

Bij deze willen we u laten weten dat de richtlijn Behandeling van Influenza online staat. Hij is te vinden via deze link: link RLDB

Zie ook het FMS-nieuwsbericht hieronder:

Namens de werkgroep en de voorzitter willen we uw vereniging hartelijk danken voor het meewerken aan deze richtlijn.

Ten opzichte van de versie die ter autorisatie is voorgelegd, is er één kleine wijziging doorgevoerd in de eerste aanbeveling van de module Prognostische factoren. Dit is nu: Een opname kan overwogen worden bij patiënten met onderstaande risicofactoren bij verdenking op influenza: [opsomming]. Dit was eerst: Overweeg een opname bij patiënten met onderstaande risicofactoren bij verdenking op influenza: [opsomming].

Tevens is er afgelopen maanden met het NHG afgestemd over de rol van de huisartsen in de diverse modules. Er is besloten om samen met het NHG voor de patiënten van de huisartsenpopulatie aparte aanbevelingen op te stellen; de huidige richtlijn geldt niet voor de huisartsen patiëntenpopulatie.

Daarnaast ontvangt u binnenkort een bericht van deze werkgroep over de aanvullende teksten die zijn opgesteld over het antivirale middel Baloxavir. Dit middel is in het voorjaar goedgekeurd door het CBG en de werkgroep heeft daarom een update gemaakt van de literatuuranalyse en Overwegingen. Dit heeft echter niet geleid tot een wijziging in de aanbevelingen zoals die nu zijn. We leggen deze aangepaste teksten graag binnenkort aan uw organisatie voor. 

Terug naar overzicht