prof. dr. Heiman Wertheim benoemd tot voorzitter NVMM

6-4-2022

Professor Heiman Wertheim is de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM). Hij werd op 6 april 2022 benoemd tijdens de ledenvergadering van de wetenschappelijke vereniging voor medische microbiologie, waar artsen-microbioloog, medisch moleculair microbiologen en onderzoekers lid van zijn. Wertheim is afdelingshoofd medische microbiologie in het Radboudumc en was al secretaris in het NVMM-bestuur. Wertheim is tevens lid van de Beraadsgroep van de Gezondheidsraad en lid van de Raad van Advies van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. Wertheim volgt dr. Ann Vossen (LUMC) op, die zeven jaar bestuurslid is geweest, waarvan de laatste vier jaar in de functie van voorzitter.

Heiman Wertheim: ‘Het is een prachtig specialisme waar ik me graag voor inzet. Er liggen grote vraagstukken die om oplossingen vragen; daar werk ik graag aan samen met anderen. Daarbij hou ik wel van een uitdaging.’

Focus op betere infectiezorg
De NVMM richt zich na de intensieve periode van de coronapandemie op het verder verbeteren van de infectiezorg in Nederland. Nadere afstemming met veldpartijen, digitalisering, innovatie en de aanpak van antibioticaresistentie zijn hierbij speerpunten.

Wertheim: ‘De NVMM heeft als wetenschappelijke beroepsvereniging altijd al een essentiële rol gehad in het bestrijden van infectieziekten. In de COVID-pandemie heeft het werk van artsen-microbioloog en medisch moleculair microbiologen een centrale rol vervuld, zowel op het vlak van diagnostiek als bij infectiepreventie en behandeling. Ook zit de voorzitter van de NVMM in het OMT om te adviseren rondom het bestrijden van infectieziekte-uitbraken. Waar mogelijk nemen we de lessen uit de pandemie natuurlijk graag mee in de bestrijding van andere infectieziekten.’

Zorgen rondom antibioticaresistentie
Nederland heeft internationaal een voorbeeldfunctie ten aanzien van correct antibioticagebruik en daarmee het voorkomen van antibioticaresistentie. Op wereldwijde schaal neemt antibioticaresistentie echter nog steeds toe en wordt het een steeds belangrijkere doodsoorzaak. Wertheim: ‘Het nieuwe bestuur heeft zich daarom als doel gesteld om antibioticaresistentie actiever op de kaart te zetten, mede door verdere optimalisatie van de infectieziektezorgketen. Om dit te bereiken dient de samenwerking tussen GGD’en, huisartsen, ziekenhuizen en andere zorginstellingen binnen de zorgregio’s versterkt te worden. Het goed kunnen delen van data is hiervoor essentieel. Uitdagingen rondom digitalisering zullen hoog op de agenda staan.’

Terug naar overzicht