Open consultatie NL Labcodeset

28-9-2018

De Nederlandse Labcodeset bevat SNOMED- en LOINC-codes voor gestructureerde gegevensuitwisseling op het gebied van de medische microbiologie en klinische chemie en is ontwikkeld door NVMM en NVKC in samenwerking met Nictiz. De labcodeset wordt op dit moment al door de pilotlaboratoria in Eenheid van Taal ISIS- AR toegepast.

Om deze Labcodeset nu ook breed geïmplementeerd te kunnen krijgen willen wij (samen met NVKC, RIVM en Nictiz) dat het Informatieberaad Zorg (VWS) besluit deze set toe te laten tot de basisinfrastructuur. Daarmee verplichten organisaties in de zorg zich om de standaard toe te passen in de registratie en uitwisseling van laboratoriuminformatie.

Hiertoe houdt het Informatieberaad een openbare consultatieronde (17 september - 18 oktober 2018). De reacties komen beschikbaar op de website van het Informatieberaad Zorg.

Meer informatie vindt u hier

Terug naar overzicht