NVMM, listeriose en voedselveiligheid

5-10-2019

Jaarlijks worden er in Nederland ongeveer 75 gevallen van listeriose (infectie met de bacterie Listeria monocytogenes) geregisteerd door het Nederlands Referentielaboratorium van de afdeling Medische Microbiologie in Amsterdam Universitair Medisch Centrum. Dit referentielaboratorium verzamelt alle Listeria stammen die door microbiologische laboratoria in Nederland worden ingestuurd en afkomstig zijn van patiënten met een infectie.

De Listeria-stammen worden samen met het RIVM en de NVWA gekarakteriseerd en getypeerd om inzicht te krijgen in de verschillende stammen die er circuleren in Nederland en die ook in voedselproducten worden aangetroffen.
Met een nieuwe verfijnde typeringstechniek die gebruikmaakt van 'whole genome sequencing' werd door het RIVM in de ongeveer 250 onderzochte stammen van het Referentielaboratorium die verzameld zijn in de periode 2016 tot en met medio 2019, een cluster gevonden van 20 stammen met eenzelfde patroon. Het type kwam sterk overeen met een Listeria-stam die in 2017 door de NVWA voor het eerst was gevonden bij een vleeswarenversnijbedrijf (Offerman, Aalsmeer) en daar nog steeds aanwezig leek te zijn. Inmiddels zijn alle producten die door dit bedrijf zijn geleverd uit de supermarkten gehaald.

Op dit moment (4 oktober 2019) is er alleen een 'DNA-match' tussen de stam die in het bedrijf is aangetroffen met stammen van patiënten en is er nog geen epidemiologische analyse verricht. Ook is er nog geen informatie beschikbaar over de besmetting van de producten in de supermarkten met deze Listeria-stam.       

Terug naar overzicht