Nieuwe tool Bureau Biosecurity maakt dual-use risico’s in onderzoek inzichtelijk

19-7-2021

Resultaten van wetenschappelijk onderzoek in de levenswetenschappen hebben een belangrijke maatschappelijke bijdrage. Maar ook kwaadwillenden kunnen deze kennis gebruiken. Dat noemen we dual-use. Het is belangrijk dat onderzoekers zich hiervan bewust zijn. Daarom heeft Bureau Biosecurity de Dual-Use Quickscan ontwikkelt (www.dualusequickscan.nl). Deze tool helpt ook om mogelijke dual-use aspecten in het onderzoek te identificeren.

 

Dual-Use Quickscan

De Dual-Use Quickscan bestaat uit 15 vragen op basis van wetenschappelijke literatuur en rapporten. Het doel is om onderzoekers te laten nadenken over mogelijke dual-use aspecten van hun onderzoek. Bij iedere vraag wordt een toelichting gegeven. Ook zijn er sprekende voorbeelden van dual use uit de literatuur. Het kan zijn dat uit de quickscan een mogelijk dual-use aspect in het onderzoek naar voren komt. De onderzoeker kan met de bioveiligheidsfunctionaris bespreken hoe hier zorgvuldig mee om te gaan en welke maatregelen eventueel genomen kunnen worden om de risico’s te verkleinen.

 

Vrijwillig

Onderzoekers kunnen de tool vrijwillig op elk willekeurig moment gedurende het onderzoek invullen. De tool is met name bedoeld voor onderzoekers in de levenswetenschappen die én werken met micro-organismen, én (laboratorium)werkzaamheden verrichten ten behoeve van onderzoek, ontwikkeling of productieprocessen.

 

Ontwikkeling tool

Bureau Biosecerity heeft de Dual-Use Quickscan ontwikkelt in samenspraak met een klankbordgroep. Deze bestond uit gerenommeerde onderzoekers, veiligheidsfunctionarissen en -experts afkomstig uit de academische wereld, bedrijfsleven en overheid. De tool is beschikbaar in het Nederlands en in het Engels (www.dualusequickscan.com).

 

Webinar Dual-Use bewustwording

De Engelstalige versie van de Dual-Use Quickscan is tijdens het webinar op maandag 21 juni 2021 door Bureau Biosecurity gelanceerd. Dit webinar was specifiek gericht op onderzoekers en medewerkers van laboratoria met als doel om bewustwording te vergroten van biosecurity en dual-use risico’s. Het webinar is terug te kijken via https://bureaubiosecurity.nl/webinar.

Terug naar overzicht