LCI-richtlijnen ter becommentariëring

8-2-2019

Bijgaand treft u concepten van het diagnostiekgedeelte van de LCI-richtlijnen Botulisme (Miriam Koene, Marc Engelsma), Chlamydia pneumoniae (Arjan Jansz), Difterie + bijlage (Daan Notermans), Hib (Wieke Freudenburg) en Japanse encefalitis (Chantal Reusken). Alle richtlijnen betreffen een update. Behalve Hib, dit is een herziening.

LCI-richtlijnen komen tot stand op initiatief en onder redactie van de LOI (Landelijk Overleg Infectieziektebestrijding)–Redactieraad, met medewerking van o.a. de NVMM, via de WOGIZ (Werkgroep Openbare Gezondheidszorg en Infectieziekten).

Bij het beoordelen van de diagnostiekparagraaf is het van belang de doelgroep van de richtlijnen, nl. artsen en verpleegkundigen infectieziektebestrijding van de GGD, voor ogen te houden; de paragraaf moet dus voor hen relevante informatie bevatten en een idee geven wat ze van hun lokale medisch microbiologisch laboratorium kunnen verwachten op diagnostiekgebied. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat in deze paragraaf uitgebreid op alle ins en outs van de diagnostiek wordt ingegaan.

 
U kunt uw eventuele commentaar voor maandag 4 maart sturen naar secretariaat@nvmm.nl.
Terug naar overzicht