LCI-richtlijnen open voor commentaar: tetanus, pneumokokken, psittacose

7-9-2018

Geachte NVMM-leden,

Bijgaand treft u concepten van het diagnostiekgedeelte van de LCI-richtlijnen Tetanus (Saara Vainio), Pneumokokken (Bart Vlaminckx) en Psittacose (Arjan Jansz). De richtlijnen betreffen revisies.

LCI-richtlijnen komen tot stand op initiatief en onder redactie van de LOI (Landelijk Overleg Infectieziektebestrijding)–Redactieraad, met medewerking o.a. van de NVMM, via de WOGIZ (Werkgroep Openbare Gezondheidszorg en Infectieziekten).
Bij het beoordelen van de diagnostiekparagraaf is het van belang de doelgroep van de richtlijnen, nl. artsen en verpleegkundigen infectieziektebestrijding van de GGD, voor ogen te houden; de paragraaf moet dus voor hen relevante informatie bevatten en een idee geven wat ze van hun lokale medisch microbiologisch laboratorium kunnen verwachten op diagnostiekgebied. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat in deze paragraaf uitgebreid op alle ins en outs van de diagnostiek wordt ingegaan.

Wij hebben inmiddels goede ervaring opgedaan met deze wijze van optimaliseren van de LCI-richtlijnen. Uw reactie wordt daarom zeer op prijs gesteld. Deze kunt u tot maandag 1 oktober sturen naar inge.van.den.bosch@rivm.nl

Terug naar overzicht