Knelpunten implementatie TB-richtlijn

11-2-2020

In juli 2019 is de richtlijn Organisatie van zorg bij Tuberculosescreening immuunsuppressieva van de NVALT geautoriseerd.

 

Er is toen enig commentaar geweest omdat de mantoux weer ingevoerd moest worden. Daarnaast is de organisatie rondom de screening anders ingericht. De Commissie Kwaliteitsbevordering is benieuwd hoe het staat met de implementatie van deze richtlijn.

 

Graag vernemen wij of u knelpunten ervaart bij de implementatie van deze richtlijn. Uw reactie ontvangen wij graag uiterlijk 16 maart op secretariaat@nvmm.nl

Terug naar overzicht