Kamerbrief 11 sept 2020: tijdelijke aanpassing testbeleid Covid-19

13-9-2020

De afgelopen week is gebleken dat de vraag naar coronatesten sneller groeit dan de testcapaciteit. Dit geeft aan dat de testbereidheid onder de Nederlandse bevolking groot is, wat natuurlijk positief is. Maar de keerzijde is dat de wachttijden op dit moment zeer hoog zijn, wat zowel voor de bestrijding van het virus als voor het maatschappelijk verkeer nadelige situaties oplevert. Daarom wordt het testbeleid – tijdelijk – op enkele punten aangepast.

In deze brief licht minister Hugo de Jonge deze tijdelijke maatregelen toe.

Terug naar overzicht