ISO15189-bijeenkomst 10 oktober 2018

3-7-2018

Geachte artsen-microbioloog, AIOS en MMM lid van de NVMM, kwaliteitsfunctionarissen en hoofdanalisten,

 

Op 10 oktober van 16.00-19.00u organiseert de Commissie Kwaliteitsbevordering van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) een bijeenkomst om een aantal moeilijke normelementen van de ISO15189 norm te bespreken. Op de agenda staan:
-          Metrologische traceerbaarheid
-          Risicoanalyse
-          Transportcondities.
Vanwege goede respons is de aanpak vergelijkbaar met afgelopen bijeenkomst; na een korte inleiding wordt er in kleine groepjes gediscussieerd over de bovenstaande normelementen. Naast de terugkoppeling door de groepjes zullen we ook de RvA vragen hun visie op het normelement uit te leggen. Via het aanmeldformulier kunt u uw voorkeur voor een normelement opgeven. U kunt zich tot 1 oktober inschrijven via onderstaand inschrijfformulier. We hopen dat u aanwezig kunt zijn!
 
Ten behoeve van de verwachte nascholing van auditoren is de commissie kwaliteitsbevording geïnteresseerd in de inhoud van NCB’s en geschillen, zodat deze als leidraad en voorbeeld kunnen dienen bij de scholing. Aangezien NCB’s en geschillen vertrouwelijk zijn, worden deze gegevens niet via de RvA of de auditoren gedeeld. Vandaar onze vraag; zou u de NCB’s en/of geschillen van uw laboratorium met ons kunnen delen? U kunt deze mailen naar Margo Kusters, bureau@nvmm.nl . Zij zorgt ervoor dat uw gegevens geanonimiseerd bij de Commissie Kwaliteitsbevordering worden ingebracht.
De inschrijving is gesloten.

 

 

Terug naar overzicht