In Memoriam: NVMM-erelid prof. Cees van Boven

24-1-2021

Op 17 januari 2021 overleed, op 88-jarige leeftijd, NVMM-erelid prof. Cees van Boven, die in zijn lange carrière veel heeft betekend voor de medische microbiologie in ons land en ook voor de NVMM.

Cees van Boven, opgeleid door de bekende hoogleraar Klaas Winkler in Utrecht, hoorde tot de pioniers van de nieuwe medische faculteit in Maastricht, waar hij in 1976 werd benoemd tot hoogleraar Medische Microbiologie en vervolgens een bloeiende afdeling opbouwde, met brede onderzoeks­activiteiten en een opleiding voor het specialisme.

Toen deze afdeling uitstekend functioneerde, maakte hij een overstap naar Leiden waar hij in 1991 Peter Mouton als afdelingshoofd Medische Microbiologie opvolgde. In relatief korte tijd kon hij met een moderne visie de ontwikkeling van deze afdeling sterk bevorderen, met meer ruimte voor virologie en moleculaire diagnostiek, infectiepreventie en de opleiding. Na zijn emeritaat in 1997 bleef hij nog lang zeer actief, ook buiten zijn eigen vakgebied. Onder zijn leiding werd een compleet nieuw curriculum ontworpen voor de medische studie in Leiden en zelf studeerde hij met veel passie Engelse taal- en letterkunde.

Cees is veel actief geweest in de NVMM, waar hij de Commissie Nascholing inrichtte in 1995 en het Concilium Medicomicrobiologicum voorzat en tot erelid werd benoemd. Met zijn brede ervaring, zijn innemende en rustige werkwijze en zijn verbale begaafdheid was hij een veelgevraagd bestuurder en adviseur. Zijn grote passie was het onderwijs, als begaafd docent in de praktijk maar ook met diepgaand theoretisch inzicht. Iedereen die hem kende in het vakgebied zal met waardering en dankbaarheid terugdenken aan deze aimabele, verbindende en wijze collega. 

Prof.dr. A.C.M. Kroes en dr. F.H. van Tiel

Terug naar overzicht