(Her)benoeming vz Raad Wetenschap & Innovatie FMS

23-7-2018

De eerste benoemingstermijn van Peter Paul van Benthem als bestuurslid van de Federatie Medisch Specialisten, waarbij hij tevens fungeert als voorzitter van de Raad Wetenschap & Innovatie, loopt eind dit jaar af.
Peter Paul heeft aangeven zich beschikbaar te stellen voor herbenoeming. Volgens de statuten is een (aansluitende) herbenoeming één keer mogelijk.

Het bestuur van de NVMM kan zich vinden in herbenoeming van Peter Paul, maar het is ook mogelijk om kandidaten vanuit de NVMM voor te dragen. Mocht u belangstelling hebben voor deze vacature, dan kunt u dit kenbaar maken door voor 1 oktober een mail met CV, motivatiebrief en opgave van nevenwerkzaamheden te sturen naar secretariaat@nvmm.nl. Meer informatie vindt u hier.

Terug naar overzicht