Enquête administratielasten

18-9-2017
De Federatie Medisch Specialisten probeert zicht te krijgen op de administratieve lasten van medisch specialisten en in hoeverre zij deze als zinnig ervaren. Hiertoe wordt samengewerkt met de VvAA en Het Roer moet om (HRMO). Ook deze partijen vinden het van belang om met de uitkomsten van de enquête een duidelijker beeld van de problematiek te krijgen, om zo gerichte actievoorstellen te kunnen ontwikkelen. Inmiddels wordt het een en ander ook gesteund door o.a. de minister van VWS.
 
De uitkomsten worden op 18 november door de Federatie gepresenteerd tijdens een Werkconferentie in het kader van het initiatief “(Ont)Regel de Zorg” waar deze enquête een onderdeel van is. De Federatie gebruikt de uitkomsten ook om vervolgacties te bepalen ter vermindering van de administratiedruk, dus het is belangrijk dat u uw stem laat horen in deze enquête.
 
De VvAA mailde op 15 september een uitnodiging voor deelname aan de enquête aan alle medisch specialisten die VvAA-lid zijn. Bent u geen lid van de VvAA, maar wilt u wel de enquête invullen, dan kunt u een e-mail sturen naar ontregeldezorg@vvaa.nl . De deadline voor deelname aan de enquête is 28 september.
 
(Er zijn adequate maatregelen met de VvAA afgesproken om de privacy te waarborgen. Uw antwoorden en uw e-mailadres worden alleen voor dit onderzoek gebruikt; uw adres wordt – voor zover nog niet bekend bij de VvAA, dus bijvoorbeeld als u geen lid bent van de VvAA- niet opgeslagen en niet gebruikt voor welk ander doeleinde dan ook.)
 
Heeft u inhoudelijke vragen over het beleid van de Federatie rondom administratieve lasten? Dan kunt u contact opnemen met Reineke Noest-Poll via r.noest-poll@demedischspecialist.nl .
Terug naar overzicht