COVID-19 Kennisagenda gepubliceerd

22-1-2021

Hoewel we al steeds meer weten over COVID-19, is er meer kennis nodig om de zorg voor deze patiënten te verbeteren en de negatieve gevolgen van COVID-19 voor de reguliere zorg te beperken. De Federatie Medisch Specialisten heeft samen met alle partners in het Hoofdlijnenakkoord Medisch-Specialistische Zorg de meest urgente onderzoeksvragen in kaart gebracht. Deze COVID-19 kennisagenda is vandaag gepubliceerd.

De kennisagenda bevat de 10 belangrijkste kennisvragen op het gebied van infectiepreventie, diagnostiek, prognose, pathogenese, behandeling en nazorg van COVID-19. Voor het thema infectiepreventie zijn dat:

  • Wat zijn de determinanten van immuniteit en bescherming na natuurlijke infectie met SARS-CoV-2 en na vaccinatie?
  • Wat is een goed algoritme om iemand na COVID-19 veilig uit isolatie te halen?


ZonMw gaat samen met de Federatie en andere betrokken partijen vervolgstappen nemen om zoveel mogelijk vragen uit de kennisagenda verder uit te werken, met als doel het opstarten van urgent onderzoek dat direct bruikbare antwoorden oplevert. Uitgangspunt hierbij is dat zoveel mogelijk kennisvragen gebundeld worden opgepakt, waarbij gebruik gemaakt wordt van bestaande cohorten zoals bij het COVID-19 onderzoeksprogramma en lopend onderzoek.

De kennisagenda COVID-19 is ontwikkeld door de Multidisciplinaire Wetenschapscommissie COVID-19 van de Federatie Medisch Specialisten, waarin prof. dr. Heiman Wertheim zitting heeft namens de NVMM.

De Kennisagenda zal regelmatig geüpdatet worden.

 

Terug naar overzicht