Commentaarfase SRI Richtlijn - MRSA; deadline zondag 18 februari 2023

10-1-2023
Hier vindt u de conceptrichtlijn SRI-richtlijn MRSA ter becommentariëring. De richtlijn betreft de herziening van de door de werkgroep infectiepreventie (WIP) geformuleerde richtlijnen ‘Meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) ziekenhuizen’ (https://www.rivm.nl/documenten/wip-richtlijn-mrsa-ziekenhuizen), ‘MRSA, thuiszorg’, ‘MRSA verpleeghuizen’, MRSA verzorgingshuizen’ (https://www.rivm.nl/wip-richtlijn-mrsa-vwt-thuiszorg-verpleeghuis-verzorgingshuis) en ‘MRSA revalidatiecentra’ (https://www.rivm.nl/documenten/wip-richtlijn-mrsarevalidatiecentra). Samenwerkingsverband Richtlijnen infectiepreventie (SRI).
Deze richtlijnen zijn samengevoegd tot één overkoepelende richtlijn infectiepreventie MRSA die voor de verschillende zorgdomeinen toepasbaar is. Met het uitbrengen van deze richtlijn komen bovengenoemde richtlijnen te vervallen. 
 
De richtlijn beschrijft de infectiepreventiemaatregelen ter voorkoming van transmissie van MRSA in ziekenhuizen, woonzorgcentra, gehandicaptenzorg, revalidatiecentra en thuiszorg. Hierbij zullen onderwerpen m.b.t. MRSA-risicocategorieën, inzet en beëindigen van isolatie- en infectiepreventiemaatregelen en de organisatie van zorg bij o.a. een uitbraak situatie worden beschreven. Dr. Anneloes Vlek, arts-microbioloog heeft, namens het SRI, als voorzitter de werkgroep geleid. 
 
U kunt uw eventuele commentaar uitsluitend door middel van het commentaarformulier t/m zondag 18 februari sturen naar secretariaat@nvmm.nl. Alleen onderbouwd commentaar zal in behandeling worden genomen.
Terug naar overzicht