Commentaarfase concept SRI-richtlijn Handhygiëne & Persoonlijke hygiëne medewerker; deadline 19/2/23

16-1-2023

In 2021 is de ontwikkeling van de SRI-richtlijn Handhygiëne en de SRI-richtlijn Persoonlijke hygiëne medewerker op initiatief van het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) gestart. Inmiddels is de concept richtlijn gereed voor commentaar.

Deze richtlijn is de herziening van de door de werkgroep infectiepreventie (WIP) opgestelde richtlijnen: 

- Handhygiëne voor ziekenhuizen
- Handhygiëne voor verpleeghuizen, woon- en thuiszorg
- Handhygiëne voor Verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen ouderen
- Handhygiëne voor revalidatiecentra
- Persoonlijke hygiëne medewerker voor ziekenhuizen
- Persoonlijke hygiëne medewerker voor verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen ouderen
- Persoonlijke hygiëne medewerker voor revalidatiecentra. 

Deze richtlijnen zijn samengevoegd tot één richtlijn Handhygiëne & Persoonlijke hygiëne medewerker die voor de verschillende zorgdomeinen toepasbaar is. Met het uitbrengen van deze richtlijn komen bovengenoemde richtlijnen te vervallen.

U kunt uw eventuele commentaar uitsluitend door middel van het commentaarformulier t/m zondag 19 februari sturen naar secretariaat@nvmm.nl. Alleen onderbouwd commentaar zal in behandeling worden genomen. 

Terug naar overzicht