Commentaarfase conceptrichtlijn Bijtverwondingen

28-10-2019

Met veel genoegen legt de werkgroep u de conceptrichtlijn Bijtverwondingen voor ter becommentariëring. Deze richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met bijtverwondingen in de tweede lijn. De richtlijn beoogt uniformiteit te bevorderen in de tweedelijnsbehandeling van bijtwonden door honden, katten of mensen. Prof. dr. Erik Heineman (chirurg) heeft, namens de NVVH, als voorzitter de werkgroep geleid. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft de werkgroep ondersteund en geadviseerd over de procedure van evidence-based richtlijnontwikkeling, welke door de werkgroep is gevolgd.

U kunt uw eventuele commentaar door middel van het commentaarformulier uiterlijk 12 december insturen naar secretariaat@nvmm.nl.

De werkgroep verwerkt de ontvangen commentaren in een definitieve versie van de richtlijn. Wellicht ten overvloede, maar aan de inhoud van deze conceptrichtlijn kunnen geen rechten en plichten worden ontleend. De werkgroep zal totdat de richtlijn is geautoriseerd niet in het openbaar communiceren over de inhoud. Na autorisatie wordt de definitieve richtlijn gepubliceerd op de Richtlijnendatabase (https://richtlijnendatabase.nl/).

Terug naar overzicht