Brief Federatie aan de Kamer over verplicht dienstverband

6-5-2021

De Federatie Medisch Specialisten heeft in een brief aan de Vaste Kamercommissie voor VWS gepleit voor uitgebreider onderzoek naar de effecten van een maatregel die medisch specialisten verplicht te werken in dienstverband. Federatievoorzitter Peter Paul van Benthem: ‘Gezien de enorme druk die de afgelopen jaren op het zorgstelsel is komen te staan, maak ik mij grote zorgen. Alvorens de medisch-specialistische zorg in ons land te confronteren met een verregaande maatregel als gedwongen dienstverband voor medisch specialisten, is uitgebreider onderzoek nodig naar de effecten daarvan.’

U vindt de brief hier.

Terug naar overzicht