Aanpassingen LCI-richtlijnen 8 juni t/m 7 september

10-9-2018
Hieronder vindt u een overzicht van de aanpassingen van 8 juni t/m 7 september 2018 in de richtlijnen en de daarvan afgeleide producten.

U kunt dit bericht ook online lezen op https://lci.rivm.nl/aankondigingen-2018-september.
Richtlijnen
Haemophilus influenzae type b-infectie
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/haemophilus-influenzae-type-b-infectie
Gewijzigd 27 juni 2018.
·        Toevoeging bij profylaxe: Alle huisgenoten van de indexpatiënt indien een immuungecompromitteerd kind (ongeacht de leeftijd) deel uitmaakt van het gezin: ook indien het immuungecompromitteerde kind de index zelf is. Om herintroductie in huis te voorkomen moet de immuungecompromitteerde index in dit geval adequaat voor dragerschap behandeld zijn, vóór terugkomst in huis bij huisgenoten die al dragerschapsbehandeling hebben gekregen óf tegelijkertijd met de huisgenoten dragerschapsbehandeling krijgen.
·        Toegevoegd bij Maatregelen: Typering van H. influenzae wordt uitgevoerd door het Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis (Academisch Medisch Centrum, Amsterdam). Op verzoek kan de typering, noodzakelijk voor de indicatiestelling van chemoprofylaxe, binnen 2 dagen bekend zijn in plaats van de standaard 10 dagen.
De richtlijn wordt momenteel herzien en zal in september worden becommentarieerd door de meelezers.
Japanse encefalitis
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/japanse-encefalitis
Update 21 juni 2018. Update vastgesteld door LOI 29 mei 2018. Voornaamste wijzigingen ten opzichte van de oude richtlijn:
·        Natuurlijke immuniteit is aangepast aan de actualiteit. Hierbij is de suggestie voor antilichaamgemedieerde versterking van infectie verwijderd.
·        Aan actieve immunisatie, beschermingsduur en revaccinatie is het nut van een boostervaccinatie toegevoegd.
·        Bij diagnostiek is de afdeling Emerging and endemic viruses, CIb/RIVM toegevoegd waar diagnostiek voor Japanse encefalitisvirus ingezet kan worden.
Kinkhoest
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/kinkhoest
Gewijzigd 2 juli 2018. De besmettelijke periode stond in de oudere versies van de richtlijn op (onbehandeld) 4 weken vanaf catarrale stadium. Dat is te ruim; men hanteert al langer tot 3 weken nadat de hoestbuien begonnen zijn. In afwachting van de herziening van de richtlijn (die nu door de meelezers wordt becommentarieerd) is dit vast aangepast.
MERS-CoV
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/merscov
Gewijzigd 10 augustus 2018. Het triage- en diagnostiekalgoritme (bijlage 3) is aangepast.
Gewijzigd 23 augustus 2018. De casusdefinitie voor een verdachte casus is aangepast.
Waterpokken
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/waterpokken-en-gordelroos
Gewijzigd 20 juli 2018. Bijlage ‘Doseeradvies Varicella Zoster immunoglobuline (VariZiG)’ toegevoegd. VariQuin is langere tijd niet leverbaar vanwege productieproblemen. Er is een vervangend product (VariZIG) bij Sanquin te bestellen indien Varicella Zoster immunoglobuline geïndiceerd is. Het doseeradvies voor VariZIG en aanvullende informatie is als bijlage toegevoegd.
Draaiboeken
Infectieziekten in opvangcentra voor asielzoekers
https://lci.rivm.nl/draaiboeken/asielzoekers
Update 27 juli 2018. Het draaiboek is geactualiseerd door GGD GHOR, GZA en LCI. Waar nodig zijn de termen voor organisaties aangepast. Hyperlinks naar websites en documenten zijn geactualiseerd. Verwijzingen naar nieuw ontwikkelde materialen zijn toegevoegd.
Waterrecreatie en infectieziekten
https://lci.rivm.nl/draaiboeken/waterrecreatie-en-infectieziekten
Herzien 31 juli 2018. Herziene versie vastgesteld door LOI 29 mei 2018. (NB. Voorheen was de titel van dit draaiboek 'Oppervlaktewater en infectieziekten gerelateerd aan recreatie'.) Voornaamste wijzigingen ten opzichte van de oude richtlijn: de hele tekst is gecontroleerd op actualiteit, de figuren zijn geüpdatet, de paragraaf rondom wetgeving is aangevuld, de te raadplegen instanties per situatie zijn weergegeven in tabel 2, adviezen ten aanzien van specifieke situaties rondom oppervlaktewater zijn weergegeven in tabel 3, update van literatuur, advisering en ondersteunende materialen rondom modder- en zwemevenementen zijn toegevoegd.
Publieksinformatie
Kinkhoest
https://lci.rivm.nl/faq/kinkhoest
Gewijzigd 2 juli 2018. De besmettelijke periode is aangepast van 4 weken naar 3 weken.
Overige producten
Quiz Japanse encefalitis
http://surveys.cibquiz.nl/jbo_lime/index.php/46777/lang-nl
Gewijzigd mei 2018. De kennisquiz is aangepast n.a.v. de update van de LCI-richtlijn Japanse encefalitis.
Terug naar overzicht