Aankondigingen LCI-richtlijnen augustus-november 2017

5-12-2017

Hieronder vindt u een overzicht van de aanpassingen van 1 augustus tot 1 december 2017 in de richtlijnen en de daarvan afgeleide producten. U kunt dit bericht ook online lezen op https://lci.rivm.nl/aankondigingen-2017-12.

Richtlijnen

Asplenie https://lci.rivm.nl/richtlijnen/asplenie Gewijzigd 12 september 2017. Vooruitlopend op de algehele herziening van de richtlijn asplenie is, vanwege de veranderde epidemiologie, Men C-vaccinatie vervangen door Men ACWY in de richtlijn.

Hivinfectie https://lci.rivm.nl/richtlijnen/hivinfectie Gewijzigd 24 augustus 2017. Op basis van recente wetenschappelijke bevindingen van het PARTNER-onderzoek in Europa en het Opposites Attract onderzoek in Australië blijkt dat seksueel contact zonder condoom niet leidt tot transmissie van hivvirus, als de infectie goed behandeld wordt. Dit geldt zowel voor MSM als heteroseksueel contact, vaginaal en anaal. Wetenschappelijk vertaald is het daarom een verwaarloos klein risico, zoals de NVHB onderschrijft. Internationaal spreekt men vaak over U=U: undetectable means uninfectious. Daarom is de paragraaf 'Maatregelen ten aanzien van patiënt en contacten' gewijzigd. Tevens is in de paragraaf Besmettingsweg de tekst over risicoverlagende factoren bij seksueel contact aangepast. Gewijzigd 1 september 2017. Aanvulling paragraaf Besmettingsweg onder risicoverlagende factoren bij seksueel contact. Behandeling met hivmedicatie van personen zònder hivinfectie, zogeheten pre-expositieprofylaxe (PrEP) beschermt die personen tot in 86% van de gevallen tegen hivinfectie bij onveilige seks bij MSM-contacten. De verwachting is dat na het Gezondheidsraadsrapport hierover dat begin 2018 verschijnt, ook PrEP in Nederland aangeboden en vergoed zal worden ter preventie van hivinfectie bij hoogrisicocontacten.

Leptospirose https://lci.rivm.nl/richtlijnen/leptospirose Gewijzigd 3 augustus 2017. Adres en contactpersoon Nationaal Referentielaboratorium voor Leptospirosen aangepast.

Malaria https://lci.rivm.nl/richtlijnen/malaria Herzien 2 november 2017. Deze richtlijn is herzien onder leiding van prof. dr. L. Visser, internist-infectioloog, LUMC Leiden, en vastgesteld in het LOI op 28 september 2017. De voornaamste wijzigingen zijn: aanvulling historie van malaria, wijzigingen in hoofdstuk preventie, aanvulling behandeling met artemisinine, aanvulling immunisatie met RTS,S, actualiseren literatuur.

Mers-CoV https://lci.rivm.nl/richtlijnen/merscov Gewijzigd 4 september 2017. Casusdefinitie voor een verdachte casus is aangepast.

Pest https://lci.rivm.nl/richtlijnen/pest Gewijzigd 7 november 2017. Aan de richtlijn is een nieuwe bijlage toegevoegd: “Bijlage 4. Uitbraak pest in Madagaskar: casusdefinitie en diagnostiek”.

Tekenencefalitis https://lci.rivm.nl/richtlijnen/tekenencefalitis Gewijzigd 15 augustus 2017. In Bronopsporing en als bijlage toegevoegd: de TBE-vragenlijst.

Tularemie https://lci.rivm.nl/richtlijnen/tularemie Gewijzigd 6 oktober 2017. In bijlage 2 is de maximale dagdosering voor kinderen aangepast.

Waterpokken https://lci.rivm.nl/richtlijnen/waterpokken-en-gordelroos Gewijzigd 9 oktober. Dosering VZIG aangepast n.a.v. wijzigingen in de SPC-tekst van VariQuin®.

Publieksinformatie

Hand- voet en mondziekte https://lci.rivm.nl/faq/hand-voet-en-mondziekte Gewijzigd 27 oktober 2017. Uitgebreid literatuuronderzoek vond geen wetenschappelijke onderbouwing dat pasgeborenen een verhoogd risico op een ernstig beloop hebben, daarom geen speciale vermelding van deze groep meer. Wel blijft aandacht voor dehydratatie bij baby's bij pijnlijke blaasjes in en rond de mond belangrijk.

Overige producten

Hepatitistool voor prevalentieschattingen http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hepatitis/Downloads/Hepatitis_tool_1 Nieuw 10 november 2017. Zie de tool voor verdere uitleg en informatie. De tool is nog in ontwikkeling en betreft een conceptversie. Feedback op de tool kunt u tot 31 december 2017 sturen naar lci@rivm.nl.

Pneumokokkenvaccinatie voor ouderen https://lci.rivm.nl/richtlijnen/pneumokokkenvaccinatie-voor-ouderen Nieuwe factsheet 9 oktober 2017. Dit is formeel geen richtlijn, maar een factsheet met informatie voor professionals. We proberen onze richtlijnen, draaiboeken en andere producten zo vindbaar mogelijk te maken op onze website. Vragen of verbetersuggesties horen we graag: LCI-webredactie@rivm.nl Wilt u deze mailing ontvangen of wilt u zich juist afmelden? Dat kan via lci@rivm.nl

 

Redactie LCI-richtlijnen

Terug naar overzicht