Aanmelding nieuw lid NVMM

We hebben tijdelijk niet de beschikking over een online aanmeldformulier.

Wanneer u lid wilt worden, wilt u dan een mail sturen naar secretariaat@nvmm.nl met daarin de volgende informatie:


Voornaam
Initialen
Achternaam
Man/Vrouw
Geboortedatum
Nationaliteit
Postadres: privé- of werkadres
Adres (privé)
telefoon (privé)
E-mailadres (privé)

Titel
Functie
Instelling
Afdeling
Adres
Telefoonnummer
Mobiel nummer
E-mail werk

Werkzaam in: Dienstverband/vrij beroep/UMC/overig (meerdere opties mogelijk)

Studirichting
Jaar voltooiing studie
Medisch specialisme
Jaar voltooiing opleiding

Jaar gestart als aios (of nvt)
Typ lidmaatschap: RGS/MMM/aios/onderzoeker in promotietraject/gewoon lid
Wilt u lid zijn van KNVM (gratis)?