Webinars nieuwe EUCAST-richtlijnen

Onderstaande webinars zijn uitsluitend bedoeld voor NVMM-leden. 

 

Op maandag 14 juni van 17.00 tot 18.00 uur en op maandag 21 juni van 17.00 tot 18.00 uur zijn er webinars over de nieuwe EUCAST-richtlijnen, die in 2020 en 2021 zijn uitgebracht.

In deze richtlijnen is een aantal wijzigingen aangebracht die een grote impact kunnen hebben op de rapportage en het vaststellen van de gevoeligheid voor antibiotica. Om te komen tot een zo uniform mogelijke implementatie van deze wijzigingen worden er na voorbereiding door een werkgroep (zie hieronder) twee webinars georganiseerd.

  • Op maandag 14 juni zal de nieuwe definitie van “I” als Increased dosing worden besproken. 
  • Op maandag 21 juni zullen de mogelijkheden tot de implementatie van de ATU (Area of Technical Uncertainty) worden besproken.


Klik hier voor het programma voor beide webinars. Het doel is om daarna een document op te stellen met een korte richtlijn hoe hier mee om te gaan. 

Aanmelden:
U kunt zich aanmelden tot maandagochtend 14 juni 10.00 uur via onderstaand aanmeldformulier en krijgt nadien z.s.m. een ZOOM-link toegezonden voor deelname. Voor elke webinar ontvangt u een aparte ZOOM-link.

LET OP:
deze deadline geldt voor beide data! Vanaf 14 juni 2021 10.00 uur wordt de mogelijkheid tot inschrijving gesloten. 

 

Vriendelijke groet,
Namens de werkgroep EUCAST,

 

Sandra Bernards, LUMC

Anouk Muller, Haaglanden

Kees Verduin, PAMM Veldhoven

Helke van Dessel, MUMC

Damian Melles, Meander MC

Wouter van den Bijllaardt, Amphia Breda

Karola Waar, Izore Leeuwarden