Zorg Op de Juiste Plek (ZOJP): substitutie

10-4-2018
van 15:00 tot 20:30

Op dinsdag 10 april van 15.00 tot 20.30 uur organiseert de Federatie Medisch Specialisten een middag- & avondprogramma over ‘Zorg Op de Juiste Plek (ZOJP): substitutie’. In het programma wordt aandacht besteed aan de landelijke afspraken over ZOJP en substitutie, enkele best practices komen aan de orde, inbreng vanuit de eerste lijn, ziekenhuizen en de verwachtingen van zorgverzekeraars.

Substitutie van zorg van de tweede lijn (medisch specialist) naar de eerste lijn (huisartsenpraktijk) is een beweging binnen de gezondheidszorg om te komen tot basiszorg dicht bij huis en gespecialiseerdere zorg verder weg. Het kan in vele verschijningsvormen worden georganiseerd: van een teleconsult tussen huisarts en medisch specialist, medisch-specialistisch ondersteunde zorg in een anderhalvelijns centrum, tot volledige substitutie van specifieke zorgactiviteiten van de medisch specialist naar de huisarts. Daarnaast vinden er in Nederland nog andere initiatieven plaats om zorg op de juiste plek mogelijk te maken.

Doelgroep

De bijeenkomst is bedoeld voor medisch specialisten, huisartsen, bestuurders, zorgverzekeraars en beleidsadviseurs.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij ABAN (ook cluster huisartsen), NVZA, NVKF en NVKC.

Meer informatie en aanmelden

Deelname kost € 150,- (geen btw verschuldigd).

Programma Symposium ‘Zorg Op de Juiste Plek: substitutie’

15.00 – 15.10 uur            Opening door dagvoorzitter & introductie         

15.10 – 15.40 uur            Landelijk traject zorg op de juiste plek

15.40 – 15.55 uur            Totstandkoming Handreiking substitutie 

15.55 – 16.25 uur            Kwaliteit als Medicijn – Rivas & HenZ

16.25 – 17.00 uur            NVVC Connect                                

17.00 – 17.15 uur            Pauze 

17.15 – 17.45 uur            Voorbeeld substitutieproject

17.45 – 18.45 uur            Buffet

18.45 – 19.15  uur           Zorgverzekeraarsperspectief                    

19.15 – 19.45 uur            Bestuurder over substitutie van zorg

19.45 – 20.15 uur            Succesfactoren samenwerken/praktische handvatten

20.15 – 20.30 uur            Afsluiting

Vanaf 20.30 uur borrel.

U kunt zich hier inschrijven.

Op de website vindt u de komende tijd meer informatie.

Terug naar overzicht