Uitkomstgerichte Zorg

8-12-2022
van 14:00 tot 20:15

Op donderdag 8 december 2022 (14.00 - 20.15 uur) vindt de landelijke conferentie Uitkomstgerichte Zorg, blijvend in beweging plaats! Dit is hét moment waarop we de balans opmaken van uitkomstgerichte zorg in Nederland. We kijken naar de resultaten van het Programma
Uitkomstgerichte Zorg en hoe deze in de praktijk worden toegepast. We blikken ook vooruit. Wat gaan we doen om de beweging naar uitkomstgerichte zorg nóg groter te maken? Hoe zorgen we ervoor dat we de resultaten implementeren en borgen? Er is speciale aandacht voor de resultaten van het Santeon Experiment Uitkomstindicatoren. In dit experiment wordt uitkomstinformatie toegankelijk gemaakt voor samen beslissen.

Meer informatie vindt u hier.

Terug naar overzicht