PREZIES-bijeenkomst Surveillance van Zorginfecties

9-2-2021
van 14:00 tot 16:00

Op dinsdagmiddag 9 februari 2021 organiseren we een online PREZIES bijeenkomst: Surveillance van zorginfecties.

Hoe: Online via GoToMeet

Op dinsdag 9 februari 2021 organiseert PREZIES een interactieve webinar over de stand
van zaken en de nieuwe ontwikkelingen. We praten u o.a. bij over de semiautomatische
surveillance en over de invloed van COVID-19 op de surveillance, maar er is ook tijd om
ideeën uit te wisselen en te discussiëren over knelpunten en vraagstukken.

Er is accreditatie aangevraagd bij de VHIG en NVMM, zie programma en accreditatie onder aan de mail.

We nodigen u uit om aan te sluiten van 14:00 tot 16:00 uur, na afloop ontvangt u een certificaat van deelname.

Eén dag voor de webinar ontvangt u de link en inloggegevens.

U kunt zich aanmelden middels onderstaande link vóór 21 januari 2021.

https://www.formdesk.com/rivm/Prezies_09-02-2021

Bij vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van PREZIES
(Saskia de Goede), 030-2743159 of u kunt mailen naar prezies@rivm.nl.

 

Hartelijke groeten,

Namens het PREZIES team

 

Programma

Opening

Stand van zaken PREZIES

Update Optimalisatie surveillance

Nieuwe rapportagetool

Surveillance van zorginfecties en COVID-19

Uitwisselen ideeën / discussie

Afsluiting

 

Accreditatie

VHIG: 10 punten in categorie 4,

NVMM: volgt (is aangevraagd).

 

We hopen u online te mogen verwelkomen op 9 februari 2021.

 

Terug naar overzicht