Optimalisatie van antimicrobiële therapie d.m.v. PK/PD

17-12-2018
van 09:00 tot 17:00

Doel van de cursus: Een groot deel van de huidige anti-microbiële behandelingen en doseringen zijn gebaseerd op farmacokinetische en farmacodynamische eigenschappen. In deze cursus wordt diep ingegaan op alle aspecten hiervan met als uiteindelijk doel het zelf kunnen aanpassen van doseringen en middelen op rationele gronden wanneer de standaard niet voldoet in de klinische praktijk.

Klik hier voor de brochure en nadere informatie.

Terug naar overzicht