MINC-symposium “One Health: one planet, one microbiology, one future”

6-12-2018
van 17:45 tot 21:10

Met genoegen willen wij u hierbij uitnodigen voor het eerstvolgende MINC-symposium van 6 december 2018, getiteld “One Health: one planet, one microbiology, one future”.  Het programma doen wij u hierbij toekomen.

Meer informatie over dit symposium en over alle andere MINC-symposia kunt u terugvinden op www.minc.eu.  Inschrijving kan alleen online via deze site.

Mocht u medewerkers/stafleden/collega’s kennen die mogelijk geïnteresseerd zijn, wilt u deze uitnodiging dan ook naar hen (laten) doorsturen? De secretariaten van de afdelingen vragen wij om via mail en/of prikborden (ophangen bijgaande uitnodiging) of anderszins ruchtbaarheid te geven aan dit symposium. Hartelijk dank daarvoor.

Naar wij hopen, mogen wij u begroeten op deze avond.

Terug naar overzicht