ISO-bijeenkomst NVMM

12-11-2019
van 17:00 tot 20:00

Bijeenkomst voor artsen-microbioloog, AIOS, MMM, kwaliteitsfunctionarissen en leden WHAMM.

Na een korte inleiding worden drie normelementen besproken in verschillende werkgroepjes. De werkgroepjes worden begeleid door een CK-lid. We streven ernaar om in de werkgroepjes een mix van vakdeskundigen, kwaliteitsfunctionarissen, vertegenwoordigers van laboratoria met oplossingen en vertegenwoordigers van laboratoria met vragen plaats te laten nemen. 

Op de agenda staan

  • Transport patiëntmaterialen (5.4.5 Vervoer van monsters)
  • Competentiebewijs bij externe verzending naar verwijzingslaboratorium; hoe vastleggen competenties en scope bij externe verzending.
  • Bewaren bijsluiters gedurende hele auditcyclus. (Toelichtend document T046); Lab kreeg hier NCB voor, bijsluiters moeten volgens auditor gedurende 4-jaars cyclus worden bewaard.

Ook zouden we kort willen bespreken hoe men omgaat met IVDR-beleid en met knelpunten m.b.t. referentiecentra.

Terug naar overzicht