Informatiebijeenkomst Lancering landelijk cohort vaatprothese

27-6-2022
van 20:00 tot 21:00

Op maandag 27 juni 2022 van 20.00-21.00uur zal er een online informatiebijeenkomst georganiseerd worden. Bent u vaatchirurg, internist-infectioloog dan wel arts-microbioloog en heeft u interesse om deel te nemen aan het landelijke cohort vaatprothese infecties, dan bent u van harte welkom om deel te nemen. Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 24 juni via e-mail (cohortvaatprotheseinfecties@chir.umcg.nl). 

 

Achtergrond

De diagnose vaatprothese dan wel endoprothese infectie (VGEI) is zeldzaam maar complex en gaat gepaard met een hoge morbiditeit en mortaliteit. Het optimaliseren van zowel diagnostiek als behandeling in een multidisciplinaire samenwerking tussen vaatchirurgen, internist-infectiologen, artsen-microbioloog en radiologen/nucleaire geneeskundigen is erg belangrijk om de uitkomsten bij deze patiëntengroep te verbeteren. Momenteel volgen Nederlandse centra hun eigen lokale beleid en/of ervaringen voor de behandeling van deze infecties. Een landelijke richtlijn ontbreekt. 

DoelHet evalueren van zowel de klinische, diagnostische en microbiologische karakteristieken als ook de behandelstrategieën om zo de uitkomsten van patiënten met vaatprothese infecties te optimaliseren. Het ultieme doel is het samenstellen van een landelijke richtlijn vaatprothese infecties. Inclusiecriteria-Alle vaatpatiënten met een verdenking op een centrale VGEI. -Diagnose vaatprothese infectie volgens de internationaal geaccepteerde MAGIC criteria (Lyons et al. Eur J Vasc Endovasc Surg 2016; 52:758-763), zowel ‘suspected’ als ‘diagnosed’. Exclusiecriteria-Patiënten jonger dan 18 jaar. -Vaatprothese infecties buiten de abdominale aorta, zoals thoracale aorta protheses, perifere vaatprotheses, en arterioveneuze shunts (volgen in een later stadium). DatabasePatiëntgegevens worden prospectief vastgelegd in een online REDCAP database. Deelnemende centra krijgen online toegang om patiënten in te voeren. Voor ieder centrum zal een ‘data access group’ worden aangemaakt. Door deze data access group heeft ieder deelnemend centrum toegang tot eigen patiënten data zonder dat andere centra deze data kunnen inzien. Uitgangspunten

  • Deelnemende centra zijn zelf verantwoordelijk voor de logistiek rondom invoer van patiënten data en het wel of niet vragen van informed consent (afhankelijk hoe dit per centrum geregeld is voor dit type onderzoek). 
  • Deelnemende centra zijn zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van lokale goedkeuring. De METC goedkeuring van het UMCG als data coördinatie centrum kan hierbij als basis worden gebruikt.
  • Deelnemende centra kunnen zich aanmelden bij ondergetekenden voor het indienen van een onderzoeksvoorstel / onderzoeksvragen die vanuit de database beantwoord kunnen worden. 
  • Per centrum verdient het de voorkeur dat 1 internist-infectioloog of arts-microbioloog en 1 vaatchirurg aangesloten is als principle investigator. 

Vragen/opmerkingenNeem gerust contact op! 

m.wouthuyzen-bakker@umcg.nl

Ilse.Kouijzer@radboudumc.nl

b.r.saleem@umcg.nl

Terug naar overzicht