Bijeenkomst Netwerken in ABR-surveillance

31-10-2017
van 13:00 tot 17:00

Antibioticaresistente vraagt om een aanpak over de grenzen heen. Daarom organiseert het RIVM dit jaar een gezamenlijke bijeenkomst voor de netwerken ISIS-AR, PREZIES en SNIV. Tijdens deze middag richten wij ons op de thema’s antibioticaresistentie, zorginfecties en antibioticagebruik. U bent van harte welkom om hieraan deel te nemen.

Locatie: Spoorwegmuseum, Utrecht Informatie met betrekking tot de bereikbaarheid van het Spoorwegmuseum vindt u op de website: https://www.spoorwegmuseum.nl/#!/praktische-info/bereikbaarheid.

Aanmelding

Indien u aan de bijeenkomst wenst deel te nemen wordt u verzocht u aan te melden en aan te geven naar welke workshop uw voorkeur uitgaat via het inschrijfformulier: http://www.formdesk.com/rivm/AMR-Surveillancedag_31-10-2017

Programma:

12.00 – 13.00

Ontvangst met lunch

13:00 – 13:10

Opening

Jaap van Dissel

13:10 – 13:35

Nationale ABR-surveillance

Rutger Jan van der Gaag

13:35 – 14:00

Surveillance AB-gebruik

Jan Prins

14:00 – 14:25

Surveillance in een zorgnetwerk

Sabiena Feenstra

14:25 – 14:45

Pauze

14:45 – 15:30

Workshopsronde I

ISIS-AR

Stand van zaken ISIS-AR

Annelot Schoffelen

Candida in ISIS-AR

Anneloes Vlek

SNIV

Stand van zaken SNIV

Linda Verhoef

Uitbraak van CPE in een verzorgingshuis

Sylvia Debast

PREZIES (POWI)

POWI surveillance: Goed idee maar wat kun je er mee?

Mayke Koek

Validatie semi-automatische surveillance POWI orthopedie

Stephanie van Rooden

Interventiebundel: stand van zaken en toekomst

Jan Wille

PREZIES (Lijnsepsis)

Interventiebundel: stand van zaken en toekomst

Jan Wille

Preventie van lijnsepsis in het AZN

Ineke van de Pol

Lijnsepsis surveillance op de niet-IC

Emma Smid

15:30 – 15:45

Overlooptijd

15:45 – 16:30

Workshopronde II

ISIS-AR

Verdiepende MRSA-surveillance: Data uit ISIS-AR en Type-Ned

Lieke Wielders

Eenheid van Taal

Ted Blonk

SNIV

Meten is weten – de pro’s en contra’s van meten van dragerschap in verpleeghuizen

Anja Haenen Paul Bergervoet e.a.

PREZIES (POWI)

POWI surveillance: Goed idee maar wat kun je er mee?

Mayke Koek

Validatie semi-automatische surveillance POWI orthopedie

Stephanie van Rooden

Interventiebundel: stand van zaken en toekomst

Jan Wille

PREZIES (Lijnsepsis)

Interventiebundel: stand van zaken en toekomst

Jan Wille

Preventie van lijnsepsis in het AZN

Ineke van de Pol

Lijnsepsis surveillance op de niet-IC

Emma Smid

16:30 – 16:45

Overlooptijd

16.45 – 17.00

Afsluiting

17.00

Borrel

Terug naar overzicht